דוגמאות כתיבה ועריכה

בפרק זה יובאו דוגמאות של טקסטים כפי שהיו במקור, כאשר הוגשו ל"עת לעט", או כפי שהוקלטו בראיון אישי. לצורך השוואה יובאו אותם טקסטים לאחר העריכה והשכתוב.
הערה: הדוגמאות המובאות כאן ממחישות כתיבה בשפה גבוהה יחסית. רמת השפה נקבעת על פי רצון מזמיני הספרים. יש ספרים שבהם נשמרת השפה האותנטית של המספר, לבקשתו, ונעשים רק השינויים הדרושים כדי להפכה לשפה תקנית